“този път,
за да ме чуеш,
ще мълча.”

Един изпълнен с чувства и тъги сборник от излияния, чиито думи уж мълчат, а всъщност крещят. Сборник за любовта, за живота и най-вече – за опустошителния хаос, царящ в човешката душа.