Прекрасна, прекрасна, прекрасна.
Искам любовта да носи усещането за тази книга.