Най-добрата съвременна българска поезия, безспорно!