Любовта е заклинание.

“Да.”

А в мен е буря

Критикуваш ли?

Тя не се страхува от кошмари (Миниатюри “Любовта не е мъртва” #2)