За думите, които нараняват

Любовта е заклинание.

“Да.”

А в мен е буря

Критикуваш ли?