Тя не се страхува от кошмари (Миниатюри “Любовта не е мъртва” #2)

Цялата вечност е пред тях (Миниатюри “Любовта не е мъртва” #1)