Ще се бориш ли за мен?

Въпросът, който не бива да изричаме. Защото не може да се отговори с думи.

Ще се бориш ли за мен, когато дни наред не виждаш светлината в очите ми?

Ще се бориш ли за мен, когато остана сама и плача с часове?

Ще се бориш ли за мен, когато нямам достатъчно думи, с които да ти обясня сърцето си?

Ще се бориш ли за мен, ако си тръгна? Ако ти кажа, че не искам да ме последваш, ще се подчиниш ли безмълвно? Ще разбереш ли кога “тръгвай” значи “остани”?

Ще се бориш ли за мен, ако ме иска друг? 

Ще се бориш ли за мен, ако аз вече нямам сили да се боря за себе си?

Ще се бориш ли за нас, за мечтите ни? За плановете ни, къщичката, за която мечтаем, семейството, което искаме да имаме?

Ще се бориш ли за нас с другите? Тези, които те ненавиждат, тези, които ме обвиняват, тези, които ни завиждат?

Ще се бориш ли за мен?

Аз няма да те питам. А ти имаш толкова време да ми отговориш.