Любовта не е мъртва.

Имах ужасен сън.

Той си тръгна по средата на нощта.

Дори не беше тайно.

Събуди ме и ми каза, че има нещо по-важно.

След това изчезна завинаги. 

Събудих се. Отворих очи и го видях. Беше там и спеше до мен.

Любовта не е мъртва. И не се страхува от кошмари. Убива ги с едно отваряне на очите. 

Миниатюри “Любовта не е мъртва” #2