Не ми казвай, че си велик

Не ми казвай, че си велик. Не ми го казвай с думите си, нито с вещите си. Не ми го казвай с дрехите си, с подчинените си, с външността и погледа си. Не ми го казвай с титлите, медалите и дипломите си. 

Не ми казвай, че си велик. 

Нека го видя в това, което си направил за другите. 

Нека го видя в любовта, която си отгледал в себе си. 

Нека го видя в начина, по който говориш с равните си. 

Нека го видя в несломимия ти дух. 

Нека го видя в силата на волята ти. 

Нека го видя в чистотата на душата ти. 

Нека го видя в искрените ти усмивки. 

Нека го видя във вечността на мечтите ти. 

Не ми казвай, че си велик. Нека го видя в делата ти.